Aneto Natural, SLU manifesta el seu compromís amb el compliment normatiu i amb una conducta èticament correcta en totes les seves àrees de Govern, Direcció i activitat pròpia, i des d'aquest compromís, posa a la teva disposició un Canal de comunicació específic: l Canal Ètic.

A través d’aquest canal de comunicació, totes les persones que tinguin relació amb Aneto Natural, SLU poden comunicar a l’òrgan de compliment i encarregat de la supervisió i vigilància de les mesures de prevenció de l’empresa qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a Codi Ètic, el qual contempla la legalitat i les normes que regeixen la nostra organització.

Aquest canal ètic s’acciona mitjançant el compliment del formulari, on s’han de facilitar dades de contacte per poder informar sobre l’evolució de la investigació. Les denuncies hauran d’anar acompanyades d’una descripció detallada dels fets i, a ser possible, de proves que acreditin els fets denunciats. L’empresa reportarà la recepció de la denuncia al denunciant en el termini de set dies naturals.

Per norma general i per una qüestió d’eficàcia, no es donaran curs a les denuncies anònimes o manifestament   infundades.

Una Comissió ètica formada per un responsable de l’Empresa i un assessor extern, seran els responsables de portar a terme la investigació i presentar un informe al Comitè de Direcció de l’empresa qui adoptarà les mesures  pertinents, en cada cas. Es donarà resposta a la persona denunciant en un termini no superior a tres mesos des de la recepció de la denuncia.

En cap cas, la presentació d’una denuncia donarà lloc, com a conseqüència, a represàlies de cap tipus. La confidencialitat del denunciant i d’altres persones implicades quedarà garantida en tot moment. En relació als fets denunciats, la confidencialitat es mantindrà durant tot el procés de tramitació de la denuncia.

Nom *
Email *
Arxiu **
Missatge *

He llegit i accepto la Política de Privacitat.

* Camps obligats
** Arxius permesos: PDF, JPG i PNG, pes màxim: 2Mb

Responsable Aneto Natural SLU Responsable : Aneto Natural SLU Encarregat: Comissió ètica Aneto Natural, no es cediran les dades excepte si existeix obligació legal. Finalitat: Compliment normativa DIR 2019/1937/EU. Legitimació: consentiment que es sol·licita a la denuncia. Conservació: Les dades es mantindran durant la tramitació de l’expedient i en tant no prescriguin els fets denunciats. Drets: Pot exercir drets accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades personals a través dels canals ordinaris lopd@anetonatural.com o directament a través del canal ètic canaletico@anetonatural.com, sense perjudici de comunicar-ho a AEPD. Informació addicional sobre política de protecció de dades aquí.